Xóa dữ liệu người dùng Facebook

Bắt đầu từ Data Privacy Day 2020, ngày 28 tháng 1 năm 2020, tính năng Off-Facebook Activity hiện có sẵn cho mọi người dùng trên toàn thế giới, ban đầu chỉ có sẵn cho người dùng ở Ireland, Hàn Quốc và Tây Ban Nha để thử nghiệm.
Ban đầu được giới thiệu là “Clear History”, công cụ cung cấp cho người dùng một bản tóm tắt rõ ràng về những thông tin mà Facebook lưu giữ cho bạn dựa trên các ứng dụng khác bạn đã sử dụng hoặc các trang web bạn đã truy cập và cũng cho phép bạn xóa nó khỏi tài khoản của mình nếu bạn muốn.

“Các doanh nghiệp khác gửi cho chúng tôi thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của họ và chúng tôi sử dụng thông tin đó để hiển thị cho bạn quảng cáo có liên quan đến bạn. Bây giờ bạn có thể xem tóm tắt thông tin đó và xóa nó khỏi tài khoản của bạn nếu bạn muốn.”

Làm thế nào để sử dụng công cụ Off-Facebook Activity?

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tính năng này không thực sự cho phép người dùng xóa thông tin duyệt web của họ khỏi máy chủ Facebook; thay vào đó, nó chỉ đơn giản cho phép người dùng phân tách dữ liệu được thu thập từ tài khoản Facebook của họ.

Ví dụ, tôi đã dùng thử và thấy rằng hơn 1000 ứng dụng và trang web đã chia sẻ hoạt động trực tuyến của tôi với Facebook trong 180 ngày qua, nhiều trong số đó là tin tức, ngân hàng và các tổ chức chăm sóc sức khỏe và thậm chí cả LinkedIn.

Để truy cập công cụ Off-Facebook Activity:

  • Truy cập ‘Cài đặt & Quyền riêng tư’ (Settings & Privacy)trong ứng dụng Facebook của bạn,
  • Chọn ‘Off-Facebook Activity,’
  • Trên màn hình tiếp theo, bạn được cung cấp một danh sách tất cả các trang web và ứng dụng đã chia sẻ dữ liệu của bạn với Facebook.
  • Bạn có thể chọn các ứng dụng cụ thể để xem bạn có bao nhiêu tương tác với chúng.
  • Bạn có thể tải xuống chi tiết hoạt động bằng cách nhấp vào số lượng tương tác và nhấp vào Download Activity Details ở cuối cửa sổ bật lên.
  • Nếu bạn lo lắng về dữ liệu mà Facebook lưu giữ của bạn, bạn nên xóa lịch sử của mình bằng cách nhấp vào ‘Xóa lịch sử’ (Clear History).

Cũng cần lưu ý rằng sau khi sử dụng tùy chọn “xóa lịch sử”, bạn sẽ đăng xuất khỏi một số trang web bạn đã truy cập bằng tài khoản Facebook của mình.

Bên cạnh đó, lịch sử xóa không ngăn các bên thứ ba chia sẻ dữ liệu trong tương lai và có một tùy chọn khác, gọi là ‘Manage Future Activity’, điều này cũng không hạn chế Facebook nhận dữ liệu hoạt động của bạn từ các doanh nghiệp trong tương lai. Chỉ là, thông tin mới sẽ không được liên kết với tài khoản của bạn.

Tuy nhiên, đây là một bước tiến đáng chú ý đối với tính minh bạch và kiểm soát, vì các đối thủ của Facebook như Google không cung cấp bất cứ thứ gì có thể so sánh với trang “Off-Facebook Activity”.