9 ví dụ về nguyên tắc SMART đơn giản & dễ hiểu nhất

Nguyên tắc SMART có thể giúp bạn thiết lập mục tiêu chính xác, hiệu quả hơn. Thực tế thiết lập […]

Nguyên tắc đặt mục tiêu SMART

SMART là nguyên tắc giúp bạn có thể thiết lập mục tiêu hiệu quả, thông minh. Tuy nhiên, muốn đạt […]

Thiết lập mục tiêu OKRs

OKRs là phương pháp quản trị mục tiêu nổi tiếng đã được áp dụng và kiểm chứng sự thành công […]

Phương pháp xây dựng KPIs theo nguyên tắc SMART

Xây dựng KPIs theo nguyên tắc SMART là một trong những gợi ý quan trọng nhà quản lý nên xem […]

Tại sao phải thiết lập mục tiêu trong doanh nghiệp?

Bạn đã bao giờ gặp tình huống nhân viên làm việc tùy hứng, không có kế hoạch, không hiểu tại […]

Thiết lập mục tiêu nhóm

Thiết lập mục tiêu nhóm hiệu quả, phù hợp là một trong những chìa khóa quan trọng giúp nhóm của […]

Nguyên tắc SMARTER

Nguyên tắc SMART và nguyên tắc SMARTER khá phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong quản trị doanh […]

Nguyên tắc SMART trong quản trị

Quản trị doanh nghiệp là việc không hề dễ dàng. Áp dụng nguyên tắc SMART trong quản trị có thể […]

Thiết lập mục tiêu ngắn hạn

Doanh nghiệp muốn phát triển dài hạn cần có một tầm nhìn xa. Vậy việc thiết lập mục tiêu ngắn […]