Tháng Mười Một 2021 - GoalF Blog Tháng Mười Một 2021 - GoalF Blog

Thiết lập mục tiêu OKRs

OKRs là phương pháp quản trị mục tiêu nổi tiếng đã được áp dụng và kiểm chứng sự thành công […]

Đánh giá thái độ làm việc của nhân viên

Thái độ sẽ quyết định trực tiếp đến sự chủ động, hiệu suất công việc của nhân viên. Vấn đề […]

Phương pháp xây dựng KPIs theo nguyên tắc SMART

Xây dựng KPIs theo nguyên tắc SMART là một trong những gợi ý quan trọng nhà quản lý nên xem […]

Tại sao phải thiết lập mục tiêu trong doanh nghiệp?

Bạn đã bao giờ gặp tình huống nhân viên làm việc tùy hứng, không có kế hoạch, không hiểu tại […]

Thiết lập mục tiêu nhóm

Thiết lập mục tiêu nhóm hiệu quả, phù hợp là một trong những chìa khóa quan trọng giúp nhóm của […]