Báo cáo mới của Gartner về công nghệ ghi nhận

Tác giả: MXD | Ngày cập nhật: 01/04/2021
Banner 1
Banner 2

Bạn đã có cơ hội xem báo cáo / tổng quan công nghệ mới mà Gartner đã xuất bản trên Phần mềm khen thưởng và ghi nhận nhân viên chưa?

Công ty của bạn có còn sử dụng chương trình bảng tính để theo dõi sự công nhận và khen thưởng của nhân viên không? Bạn đang tìm kiếm một nền tảng mới, linh hoạt mang lại tác động lớn hơn?

Gartner cho biết sự công nhận đã trở thành một cách thức có tác động mạnh mẽ để ảnh hưởng đến văn hóa trong các tổ chức quy mô vừa và lớn. Gartner cho biết, nghiên cứu “được thiết kế cho các nhà lãnh đạo nhân sự và CNTT ở các tổ chức vừa và lớn không có nền tảng công nhận chính thức hoặc có nền tảng cũ để hiểu được bối cảnh công nghệ hiện tại, tác động kinh doanh của các hệ thống và cách tốt nhất để tiến hành. ”

Hầu hết chúng ta đều biết rằng sự công nhận hoàn thành tốt công việc là một phương pháp đã được chứng minh để nâng cao tinh thần và sự gắn bó. Ngày nay, nhiều công ty nhấn mạnh các khoảnh khắc ghi nhận bằng cách sử dụng phần mềm mới tận dụng các khái niệm mạng xã hội và tương tác ngang hàng. Trên thực tế, Gartner dự đoán rằng vào năm 2018, phần mềm nhận diện xã hội sẽ đạt được sự chấp nhận phổ biến – không chỉ ở những công ty hàng đầu – mà còn trên toàn bộ các công ty có quy mô từ trung bình đến lớn.

Báo cáo khẳng định, sự ghi nhận có thể có tác động đến các mục tiêu kinh doanh như sự gắn bó của nhân viên, hiệu suất, duy trì, củng cố và tiêu chuẩn hóa, thu nhận nhân tài, sức khỏe và an toàn, hiệu quả bán hàng và đạt được các mục tiêu ngắn hạn.

Gartner nói: “Nền tảng công nhận”, “tăng cường sự khen ngợi dành cho các cá nhân ngoài cơ sở một đối một đến phạm vi một đội, nhóm hoặc thậm chí toàn công ty, cung cấp động lực bền vững ngoài phần thưởng tài chính.”

Báo cáo cũng bao gồm lời khuyên về các yêu cầu vận hành, lợi ích và rủi ro, hiệu suất giá cả và lựa chọn nhà cung cấp.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp công nhận, hoặc nếu bạn đang sử dụng một nền tảng cũ và cần thực hiện bước nhảy vọt sang một thứ gì đó hiện đại hơn để giữ lợi thế cạnh tranh trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên, thì đây là một bước khởi đầu có giá trị.

Tags:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *