Chiến lược Digital đi vững tiến chắc trong suy thoái, tạo đà phát triển

Chúng ta đang bước tới những ngày cuối của năm 2023 – một năm khó khăn đối với nền kinh […]

10 cách phản hồi với nhân viên HIỆU QUẢ

Phản hồi với nhân viên đúng cách, đúng lúc có thể giúp nhân viên tránh đi vào những “ngõ cụt” […]

Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp quản lý

Vị trí quản lý ở các công ty, tổ chức thường đòi hỏi những kỹ năng riêng biệt để đáp […]

Kỹ năng quản lý cảm xúc của người lãnh đạo

Cảm xúc là yếu tố khá mơ hồ nhưng có những tác động rất cụ thể đến hiệu quả, hiệu […]

5 bước trong quá trình quản lý theo mục tiêu HIỆU QUẢ

Mục tiêu công việc và quản lý theo mục tiêu là những chìa khóa quan trọng để giúp nhà quản […]

Quản lý hiệu suất và quản lý hiệu suất liên tục

Quản lý hiệu suất và quản lý hiệu suất liên tục là những từ khóa rất “hot” trong quãng thời […]

4 bước QUẢN LÝ HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN hiệu quả

Quản lý hiệu suất nhân viên là việc vừa khó vừa dễ với nhà quản lý. Thực sự khó nếu […]

Lý thuyết quản lý hiệu quả của PETER DRUCKER

Peter Drucker là một trong những học giả vĩ đại, có nhiều đóng góp quan trọng, tiên phong cho ngành […]

Quản lý hiệu suất là gì? 5 vấn đề đối với quản lý hiệu suất truyền thống

Quản lý hiệu suất theo cách truyền thống sẽ chia luồng công việc của nhân viên thành các chu kỳ […]