Cách khuyến khích nhân viên đam mê

Tác giả: MXD | Ngày cập nhật: 01/04/2021
Banner 1
Banner 2

Hôm qua, chúng tôi đã nói về sự nguy hiểm của việc nhân viên “nghỉ việc và gắn bó”, và tôi đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng nhân viên duy trì niềm đam mê với công việc và công ty của họ?”

Một câu trả lời là công thức từ Ken Blanchard – một tập đoàn phát triển lãnh đạo và huấn luyện nổi tiếng. Công thức bao gồm “12 Yếu tố Đam mê Công việc của Nhân viên”.

12 yếu tố thúc đẩy niềm đam mê được chia thành ba nhóm:

Yếu tố công việc

 • Quyền tự chủ – Trao quyền cho mọi người quyết định về công việc của họ.
 • Công việc có ý nghĩa – Đảm bảo rằng nhân viên biết rằng công việc của họ rất quan trọng.
 • Phản hồi – Cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp và cụ thể về hiệu suất.
 • Cân bằng khối lượng công việc – Có đủ thời gian để làm tốt các công việc.
 • Sự đa dạng về nhiệm vụ – Mang đến cho mọi người nhiều loại công việc thúc đẩy họ (điều này rất khác biệt giữa người này với người khác).

Yếu tố tổ chức

 • Hợp tác – Thúc đẩy sự hợp tác giữa các đồng nghiệp.
 • Kỳ vọng về Hiệu suất – Rõ ràng về những gì được mong đợi ở mọi người cả về chất lượng và số lượng.
 • Tăng trưởng – Thúc đẩy cơ hội phát triển nghề nghiệp và công việc.
 • Tư pháp thủ tục (Công bằng) – Đưa ra quyết định – và áp dụng các quy tắc – một cách công bằng và bình đẳng.
 • Công bằng phân phối (Phần thưởng) – Phân phối tiền đền bù và phần thưởng một cách công bằng tương quan với thành tích và đóng góp của mọi người.

Các yếu tố mối quan hệ

 • Kết nối với đồng nghiệp – Tạo ra một môi trường nơi mọi người có mối quan hệ bền chặt giữa các cá nhân với đồng nghiệp của họ.
 •  Kết nối với Lãnh đạo – Có mối quan hệ bền chặt giữa nhân viên và quản lý.

Khi xem xét danh sách, có thể thấy ngay rằng việc có một nền văn hóa công nhận thực sự có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao phần lớn các yếu tố này — và ít nhất hai yếu tố trong mỗi nhóm chính.

Liệu chính sự công nhận có giải quyết được vấn đề sự đam mê trong mọi tổ chức không? Không. Nó có thể là một trong những trụ cột chính để đảm bảo nhân viên của bạn luôn gắn bó và say mê với công việc của họ không? Chắc chắn rồi.

Tags:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *