Tại sao “Người cho đi” lại quan trọng đến vậy

Tác giả: MXD | Ngày cập nhật: 01/04/2021
Banner 1
Banner 2

Có đi có lại là trọng tâm của rất nhiều điều chúng ta làm với tư cách là con người — và với tư cách là nhân viên. Bạn giúp tôi; Tôi sẽ giúp bạn. Đó là quy luật đơn giản nhất. Cuộc sống của chúng ta, các mối quan hệ và sự nghiệp của chúng ta phần lớn được xây dựng dựa trên hình thức cho và nhận này. Tuy nhiên, đó cũng là một chủ đề phức tạp và mang nhiều sắc thái — vấn đề mà Adam Grant đã giải quyết trong cuốn sách mới của ông, Give and Take (Cho đi và Nhận lại).

Luận điểm của cuốn sách của ông là tất cả mọi người đều trở thành “người cho” và “người nhận” trong tương hỗ. Ở giữa sự tương hỗ là “những người phù hợp” —đó là những người cố gắng đạt được trạng thái cân bằng về việc họ cho và họ nhận từ người khác. Phần lớn những hành vi này nằm dưới mức ý thức. Chúng ta không chủ động nghĩ mình là người cho, người nhận hay cả 2; trong các tương tác hàng ngày của chúng ta, chúng ta chỉ đơn giản là cư xử theo những cách tiết lộ chính xác vị trí của chúng ta.

Grant, một giáo sư trẻ tại Trường Kinh doanh Wharton, tình cờ là một trong những nhà nghiên cứu giỏi nhất về tâm lý học hành vi, và ông đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm và nghiên cứu xem xét tác động của việc đưa ra hành vi đối với quỹ đạo sự nghiệp của mỗi cá nhân.

Vậy tại sao nó lại quan trọng đối với chúng tôi với tư cách là những người làm nhân sự? Bởi vì xu hướng cho đi của mọi người không chỉ có tác động to lớn đến thành công của cá nhân mà còn có tác động sâu sắc đến toàn bộ tổ chức.

Trong một bài báo McKinsey Quarterly gần đây do Grant viết, ông viết về một nghiên cứu được thiết kế để khám phá những đặc điểm tạo ra các sự hiệu quả trong công việc nhất. Sau khi phân tích sâu 64 yếu tố khác nhau, hóa ra chỉ số dự đoán mạnh nhất về hiệu quả này là liệu các cá nhân trong đơn vị có giúp đỡ lẫn nhau hay không. Không phải tầm nhìn, không xác định rõ vai trò, không phải khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Mọi người chỉ đơn giản là có xu hướng giúp đỡ lẫn nhau.

Vậy những người đưa ra xu hướng đến từ đâu? Làm thế nào để có thể hình thành và ảnh hưởng đến những xu hướng đó? Làm thế nào để bạn xây dựng văn hóa của những người cho đi?

Tags:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *