Tháng Ba 2021 - GoalF Blog Tháng Ba 2021 - GoalF Blog

Nghiên cứu mới về đánh giá hiệu suất và phản hồi tích cực

Có một số nghiên cứu đáng kinh ngạc đang được thực hiện trong các trường đại học về sự hội […]

Nghệ thuật và Khoa học Huấn luyện

Mọi người tại Google yêu thích dữ liệu. Họ đo lường mọi thứ. Một vài năm trước, họ đã đưa […]

6 bài học rút ra hàng đầu từ Tổng đãi ngộ 2016

Khi tham dự hội nghị Total Rewards của WorldatWork ở San Diego tuần này, tôi và đồng nghiệp đã đến […]

Ứng dụng con người là gì?

“Những gì chúng ta đang thấy là sự xuất hiện của một danh mục hoàn toàn mới và danh mục […]

Các mối liên hệ đã được chứng minh giữa tỷ lệ giữ chân và trải nghiệm của nhân viên

Giữ chân và kinh nghiệm của nhân viên là 2 khía cạnh của 1 vấn đề. Sau đây là một […]

Đánh giá Hiệu suất Hàng năm đã không còn. Giờ thì sao?

Hãy tưởng tượng nếu một huấn luyện viên chỉ ngồi bên lề, nhìn đội của họ thắng và thua trong […]

Lời khuyên về Tái khởi động Quản trị Hiệu suất: M. Tamra Chandler Q + A (Phần 2)

Trong phần 1 của phần Hỏi đáp của chúng tôi với tác giả và nhà tư vấn M. Tamra Chandler, […]

8 khuyết điểm nghiêm trọng về quản trị hiệu suất: M. Tamra Chandler Q + A (Phần 1)

Có khuyết điểm khác khác trong sự thất bại của đánh giá hiệu suất hàng năm. Công ty gần đây […]

[Báo cáo mới] Cách tạo một trường hợp kinh doanh về ghi nhận xã hội

Tất cả chúng ta đều gặp phải những người trong sự nghiệp của mình, những người tin tưởng chắc chắn […]