Bài viết nổi bật
Bài viết

Crowdsourcing thay đổi quy trình quản trị hiệu suất như thế nào?

(Note: Crowdsourcing (nguồn lực cộng đồng) là hình thức giao công việc đó cho một cộng đồng hoặc một nhóm […]

Sự thấu hiểu về quản trị hiệu suất đối với tương lai của doanh nghiệp

Quản trị hiệu suất truyền thống – một quy trình trong đó nhân viên có thể nhận được đánh giá […]

Sự công nhận nhân viên là gì? (Recognition)

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ghi nhận nhân viên thực sự đầu tiên của mình. Tôi vừa […]

Quản trị hiệu suất liên tục là gì?

Tại sao tôi quan tâm đến vấn đề quản trị hiệu suất liên tục? Đơn giản. Tôi đã trải qua […]