Blog GoalF - Trang chia sẻ kiến thức về quản lý hiệu suất liên tục
Bài viết nổi bật
Bài viết

6 phân tích mới cho hoài nghi về sự ghi nhận nhân viên

Tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc cho một công ty hiểu và đầu tư vào sự ghi […]

Crowdsourcing thay đổi quy trình quản trị hiệu suất như thế nào?

(Note: Crowdsourcing (nguồn lực cộng đồng) là hình thức giao công việc đó cho một cộng đồng hoặc một nhóm […]

Sự thấu hiểu về quản trị hiệu suất đối với tương lai của doanh nghiệp

Quản trị hiệu suất truyền thống – một quy trình trong đó nhân viên có thể nhận được đánh giá […]

Sự công nhận nhân viên là gì? (Recognition)

Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ghi nhận nhân viên thực sự đầu tiên của mình. Tôi vừa […]

Quản trị hiệu suất liên tục là gì?

Tại sao tôi quan tâm đến vấn đề quản trị hiệu suất liên tục? Đơn giản. Tôi đã trải qua […]