Blog GoalF - Trang chia sẻ kiến thức về quản lý hiệu suất liên tục
Bài viết nổi bật
Bài viết

Đánh giá mức độ hoàn thành công việc

Vì sao bạn cần đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên? Câu trả lời nảy ra […]

Theo dõi và đánh giá tiến độ công việc

Theo dõi và đánh giá tiến độ công việc là một phần không thể thiếu nếu bạn muốn cải tiến […]

Thiết lập mục tiêu OKRs

OKRs là phương pháp quản trị mục tiêu nổi tiếng đã được áp dụng và kiểm chứng sự thành công […]

Đánh giá thái độ làm việc của nhân viên

Thái độ sẽ quyết định trực tiếp đến sự chủ động, hiệu suất công việc của nhân viên. Vấn đề […]

Phương pháp xây dựng KPIs theo nguyên tắc SMART

Xây dựng KPIs theo nguyên tắc SMART là một trong những gợi ý quan trọng nhà quản lý nên xem […]

Tại sao phải thiết lập mục tiêu trong doanh nghiệp?

Bạn đã bao giờ gặp tình huống nhân viên làm việc tùy hứng, không có kế hoạch, không hiểu tại […]

Thiết lập mục tiêu nhóm

Thiết lập mục tiêu nhóm hiệu quả, phù hợp là một trong những chìa khóa quan trọng giúp nhóm của […]

Nguyên tắc SMARTER

Nguyên tắc SMART và nguyên tắc SMARTER khá phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong quản trị doanh […]

Nguyên tắc SMART trong quản trị

Quản trị doanh nghiệp là việc không hề dễ dàng. Áp dụng nguyên tắc SMART trong quản trị có thể […]